HD-sanastoa

Teräväpiirtoon liittyviä termejä suomeksi

Antenna Ready HD

Laitteella, jossa on tämä merkintä, voi antennitelevisioverkossa nykyisten perustarkkuudella lähetettyjen (SDTV) televisiokanavien lisäksi katsella myös HD- eli teräväpiirtokanavia ja maksullisia HDTV-palveluita. Laite toimii testatusti kaikissa Suomen antennitelevisioverkoissa. Kaikissa Antenna Ready HD -vastaanottimissa on DVB-T2-viritin.

Blu-ray

Levyformaatti, jolla voidaan tallentaa DVD-levyn kaltaiselle levylle suuri määrä dataa. Mahdollistaa esimerkiksi teräväpiirtoelokuvien tallentamisen ja jakelun levyllä. Ei käytetä televisiojakelussa.

Cable Ready HD

Laitteella, jossa on tämä merkintä, voi kaapelitelevisioverkossa nykyisten perustarkkuudella lähetettyjen (SDTV) televisiokanavien lisäksi katsella myös HD- eli teräväpiirtokanavia ja maksullisia HDTV-palveluita. Laite toimii testatusti kaikissa Suomen kaapelitelevisioverkoissa.

Cl+ (Cl Plus)

Kortinlukijoissa ja televisioissa käytetty tekniikka maksullisten teräväpiirtokanavien katsomiseen. CI+ kortinlukija avaa teräväpiirtoiset maksutelevisiolähetykset ainoastaan CI+ kortinlukijapaikalla varustetuissa televisioissa. Kaapelitelevisioverkossa CI+ kortinlukijoita voidaan kuitenkin käyttää myös vanhemmissa televisioissa perustarkkuudella lähetettyjen (SDTV) maksu-tv-lähetysten katsomiseen.

Myös CI+ kortinlukijapaikalla varustetuissa televisioissa voidaan käyttää vanhempia kortinlukijoita perustarkkuudella lähetettyjen maksu-tv-lähetysten katsomiseen.

CI+ kortinlukija on aina linkitettävä ohjelmakortin kanssa. Linkittämistä varten tulee ottaa yhteyttä oman maksu-tv-operaattorin asiakaspalveluun.

DVB-vastaanotin

Televisio tai digiboksi, jolla kyetään ottamaan vastaan televisiolähetyksiä joko antenniverkossa (DVB-T), kaapeliverkossa (DVB-C) tai satelliitin kautta (DVB-S).

DVB-T2

Antenniverkossa käytettävä lähetystekniikka, jolla myös HD-lähetykset välitetään. Korvaa vähitellen sen rinnalla nyt käytetyn DVB-T-lähetystekniikan. Edellyttää toimiakseen vastaanottimessa DVB-T2-virittimen.

Full HD

Markkinointitermi, jonka käyttöä ei ole standardoitu, mutta jolla tarkoitetaan yleensä sellaista teräväpiirtonäyttöä, jonka tarkkuus on vähintään 1920 x 1080 pikseliä (vrt. HD Ready).

HbbTV, hybriditelevisio

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) eli hybriditelevisio yhdistää antenni- tai kaapeliverkon kautta vastaanotetun tv-lähetyksen ja laajakaistan kautta saatavat palvelut. Se mahdollistaa erilaisten lisäpalveluiden saamisen televisiovastaanottimeen. Käytettävissä olevat HbbTV-palvelut näkyvät antenniverkon ja joidenkin kaapeliverkkojen kautta. Televisiovastaanottimen on oltava liitettynä internettiin ja HbbTV-ominaisuuden on oltava aktivoituna.

HD

High Definition eli teräväpiirto. HD:llä tarkoitetaan tavallista, digitaalista televisiokuvaa huomattavasti parempaa, terävämpää kuvaa.

HD Compatible

Merkintä, jonka käyttöä ei ole standardoitu. Ei takaa oikeaa HDTV-yhteensopivuutta. Älä sekoita tätä Antenna Ready HD tai Cable Ready HD -merkintöihin.

HD-lähetys

HD- eli teräväpiirtolähetyksen tarkkuus on parhaimmillaan lähes viisi kertaa suurempi kuin tavallisen digi-tv-lähetyksen. Ero näkyy televisioruudulla selvästi tarkempana kuvana ja kirkkaampina väreinä. HD-lähetyksen katsomiseen tarvitaan siihen soveltuvat laitteet.

HDMI

High Definition Multimedia Interface. Tarkoittaa kaapeliliitäntää, jolla johdetaan kuvaa ja ääntä digitaalisessa muodossa eri laitteiden, esimerkiksi television ja digiboksin, välillä.

HD Ready

Markkinointitermi, jonka käyttöä ei ole standardoitu, mutta jolla tarkoitetaan yleensä sellaista teräväpiirtonäyttöä, jonka tarkkuus on vähintään 1920 x 1080 pikseliä (vrt. "Full HD"). Vastaanottimessa ei välttämättä ole antenniverkossa tapahtuvaan HDTV-vastaanottoon soveltuvaa DVB-T2-viritintä. Älä sekoita tätä Antenna Ready HD tai Cable Ready HD -merkintöihin.

HD Ready 1080p (Full HD Ready)

Hyväksyntämerkintä televisiolle, joka pystyy näyttämään teräväpiirtokuvaa parhaalla mahdollisella tarkkuudella. Näyttöpaneelin tarkkuus on 1920 x 1080 pikseliä eli kuvapistettä

HDTV

High Definition TV. Teräväpiirtotelevisio. Tarkoittaa televisiota, jonka näyttö on tarkempi kuin perustarkkuudella lähetettyä (SDTV) kuvaa näyttävällä televisiolla.

HEVC

High Efficiency Video Coding. Videokuvan pakkausstandardi, joka on kehitetty MPEG-standardin seuraajaksi ja on sitä tehokkaampi. Ei ole käytössä televisiojakelussa antenni- tai kaapeliverkossa.

Internet-televisio, netti-tv

Internet-verkossa välitettävä televisionomainen palvelu, jota katsotaan tyypillisesti tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Internet-televisio on eri asia kuin laajakaistatelevisio (IPTV).

IPTV

Internet Protocol TV. Laajakaistatelevisio. Teleoperaattorin laajakaistaverkossa tarjoama televisiopalvelu, jota katsotaan tyypillisesti televisiosta. Lähetysten vastaanottoon tarvitaan televisioon liitettävä IPTV-vastaanotin. Laajakaistatelevisio on eri asia kuin internet-televisio.

Kortinlukija (CA-moduuli)

Televisioon liitettävä lisälaite, johon ohjelmakortti laitetaan. CA-moduulia tarvitaan, jos halutaan katsoa maksu-tv-ohjelmia, eikä televisiossa ole sisäänrakennettua kortinlukijaa tai televisioon ei ole liitetty digiboksia.

LED TV

Nestekidepaneeliin (LCD, Liquid Crystal Display) perustuva televisio, jonka taustavalaisemiseen hyödynnetään LED-valoja. LED-televisiot ovat ohuempia ja ne kuluttavat vähemmän virtaa kuin vanhemmat loisteputkivaloin taustavalaistut LCD-televisiot.

Linkitysnumero
Myös Sirun tunniste | Pairing ID | Chip ID | CAM-ID | Chipset-ID

11-numeroinen tunniste, joka löytyy laitteen takaa tai pohjasta. Linkitysnumero ilmoitetaan operaattorille ohjelmakortin ja laitteen linkittämistä ja salauksen poistamista varten. Ohjelmakortti avaa HD-sisällön vain niissä laitteissa, joihin se on linkitetty. Näin pyritään estämään laitonta jakelua.

MPEG

Standardi liikkuvan kuvan ja äänen pakkaamiseen ja purkamiseen, jotta säästetään siirtokapasiteettia. Suomessa televisiossa käytetään tällä hetkellä MPEG-2 ja MPEG-4-versioita. MPEG-4 korvaa vähitellen MPEG-2:n. MPEG-2 vastaanottimilla ei voi katsoa MPEG-4 pakattuja (esimerkiksi HDTV-) lähetyksiä, mutta MPEG-4-vastaanottimissa on MPEG-2-yhteensopivuus. MPEG-lyhenne tulee menetelmän kehittäneen asiantuntijaryhmän englanninkielisestä nimestä "Moving Picture Experts Group".

OLED-TV

OLED- television näyttöpaneelissa hyödynnetään itsevalaisevia orgaanisia puolijohdemateriaaleja (Organic Light Emitting Ddiode). LCD- ja LED-televisioista poiketen OLED-televisiossa ei tarvita lainkaan taustavaloa, sillä yksittäiset pikselit tuottavat valoa itse. Tämän ansiosta kuvan mustat osat eivät tuota valoa lainkaan, minkä vuoksi OLED-televisioiden kuvan kontrasti on merkittävästi LCD- ja LED-televisioita parempi.

Pikseli

Kuvapiste, joista esimerkiksi televisiokuva muodostuu.

Plasma-TV

Plasmatelevisiossa näyttöpaneeli koostuu kahden lasilevyn väliin luoduista pienistä jalokaasua sisältävistä kammioista. Kun näihin johdetaan sähkövirta, kiihdytetty kaasu muuttuu plasmaksi, joka hiukkasten törmäysten vuoksi alkaa emittoida ultraviolettivaloa. Tämä taas virittää kammion sisäpinnan fosforipinnoitteet, jotka emittoivat lopulta näkyvää valoa. Plasmatekniikan yleistymisen pääsyy oli aikanaan se, että niillä saatiin luotua suuria televisioita LCD-tekniikkaa halvemmalla. Myöhemmin plasmatelevisioiden kuvanlaatu kehittyi varsinkin kontrastin, liiketoiston ja näytön katselukulman osalta LCD-televisioita paremmaksi. Nykyisin plasmatelevisioita ei enää valmisteta.

SDTV

Standard Definition Television. Televisio, jonka näyttö ei toista HDTV-kuvaa täydellä terävyydellä. SDTV-tarkkuus Euroopassa on 720 x 576 pikseliä.

UHDTV

Ultra High Definition TV. Televisiokuva, jonka tarkkuus on vielä suurempi kuin HDTV:llä. 4K UHDTV -näytöllä tarkoitetaan näyttöä, jonka tarkkuus on 3840 x 2160 pikseliä. 8K UHDTV viittaa näyttöön, jonka tarkkuus on 7680 x 4320 pikseliä. Ei jaeta kaapelitelevisio- tai antenniverkossa.

Share |